• Здание отдела образования

  • XVIII Республиканской выставке научно-методической литературы, педагогического опыты и творчества учащейся молодежи

  • Заседание Молодежного парламента на базе отдела образования

  • Выездное заседание под руководством председателя Мозырского районного Совета депутатов Назаренко В.А.

  • 2019 ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ!

1

Кампетэнтнасна арыентаваныя заданні

на беларускай літаратуры

7 лютага 2019 

Адной з найважнейшых рыс ажыццяўлення адукацыйнага працэсу ў сучасных умовах з’яўляецца ўвага да выхавання вучняў, асабліва сродкамі такога прадмета, як беларуская літаратура. I гэта зразумела: вывучэнне айчыннага слоўнага мастацтва мае на мэце фарміраванне свядомасці і самасвядомасці беларуса-грамадзяніна. Акрамя таго, перад урокамі беларускай літаратуры стаіць і задача эстэтычнага выхавання каштоўнасных арыенціраў навучэнцаў.

12.01Эстэтычнае пачуццё — адно з самых важных пачуццяў чалавека. Яно паказвае духоўную патрэбу ў прыгожым і ўвогуле характарызуе чалавека як асобу. Неразві­тасць эстэтычных пачуццяў запавольвае фарміраванне інтэлекту, маральных якасцей. Уменне бачыць прыгожае, разумець і цаніць яго неабходна кожнаму чалавеку, таму, развіваючы эстэтычныя пачуцці вучняў, настаўнік рыхтуе іх да жыцця.

Каштоўнасныя арыенціры, як вядома, праяўляюцца ў выглядзе захаплення, зачаравання, асалоды ад убачанага прыгожага ў прыродзе, чалавеку, мастацтве. У той жа час адмоўнае ў чалавеку, мастацтве выклікае адмоўныя пачуцці.

З прыгожым у жыцці і мастацтве вучні сустракаюцца на ўроках пры аналізе мастацкіх твораў, якія сваім ідэйна-мастацкім зместам нясуць эстэтычную каштоўнасць. Напрыклад, знаёмства з малой прозай Міхася Стральцова адбываецца ў 11 класе, калі гутарка вядзецца пра беларускую літаратуру перыяду 60-х — пачатку 90-х гадоў. Для падрабязнага вывучэння і аналізу прапанавана апавяданне “Сена на асфальце”.

На ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі літаратурная адукацыя арыентуе не толькі на паглыбленае вывучэнне мастацкіх твораў, але і на веданне асноўных звестак пра жыццё і творчасць пісьменніка. Зварот да біяграфіі дае магчымасць вучням лепш зразумець твор, суаднесці яго змест з часам, у які і пра які напісаны тэкст, усвядоміць, што літаратура — гэта мастацкае адлюстраванне рэчаіснасці, што пазіцыя аўтара нярэдка тлумачыцца тымі ўмовамі і сітуацыямі, у якіх даводзілася пісаць, што праз вобразы герояў аўтар і падае сваю сістэму каштоўнасцей, і акрэслівае каштоўнасны свет грамадства пэўнай эпохі.

Звярнуўшыся да біяграфіі Міхася Стральцова, сучасны вучань асэнсуе, чаму пісьменнік у апавяданні імкнецца растлумачыць няпростыя жыццёвыя сітуацыі і чалавечыя характары.

Подробнее: Распространение педагогического опыта в СМИ

Russian Belarusian Chinese (Traditional) English French German

slabovidyaschim

 hom      kart      mail

cb

Профсоюз

z

Охрана труда

mchs

X

oz

adresemail

medium Slayd v Dokument1

medium Slayd v Dokument1

medium Slayd v Dokument1

medium Slayd v Dokument1

medium Slayd v Dokument1

medium Slayd v Dokument1

medium Slayd v Dokument1

medium Slayd v Dokument1